Demo
Pokalbis
Kontaktai

Vadybos kursai

Vadovai nuolatos ieško strategijų, kurios padėtų kompanijai išsiveržti į priekį konkurencinėje kovoje. Suformuluotos strategijos virsta darbo planais, kurių įgyvendinimo užduotys yra paskirstomos tarp padalinių. Taigi, nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo kasdienius darbus priklauso strateginių planų įgyvendinimo kokybė. Kas nutinka, jeigu strategijos nėra tinkamai iškomunikuojamos organizacijos darbuotojams? O jeigu darbuotojams trūksta esminių žinių atlikti savo darbus? Kas jeigu užduočių įgyvendinimui trukdo  kultūriniai barjerai?

Įmonės, įsikūrusios skirtinguose pasaulio kampeliuose, kreipiasi į SkillSoft tuomet, kai pajunta, kad reikia pagerinti darbuotojų „minkštąsias“ kompetencijas ir žinias apie verslą. SkillSoft disponuoja didžiausia verslo įgūdžių gerinimo kursų kolekcija pasaulyje(Business Skills Courseware) ir didžiausia internetinių nuorodų turinio talpykla šakoje  (BusinessPro™) , taigi  SkillSoft yra idealus ilgalaikis partneris bet kuriai įmonei.

Verslo įgūdžių sprendimai
Verslo strategija ir operacijos
Profesinis efektyvumas
Vadovavimas ir lyderystė
Pardavimų ir bendravimo su klientais įgūdžiai
Projektų efektyvumas
Finansai, žmogiškieji ištekliai ir administravimas

SkillSoft siūlo:

  • Interaktyvius kursus internete
  • Simuliacijas, kurios praturtiną mokymąsi scenarijais iš gerųjų praktikų
  • Mentoriavimas, siekiantiems įgyti projektų valdymo profesionalo kvalifikaciją (gyva pagalba internetu)
  • Praktiniai egzaminai, norintiems įgyti pojektų  valdymo profesionalo kvalifikaciją.
  • kita

Šaltinis: skillsoft.com