Demo
Pokalbis
Kontaktai
Žiūrėkite video:

The Story behind Stage-Gate®

Stage-Gate nauda

Stage-gate

Stage-Gate® įrankis yra skirtas sistematiškam ir efektyviam Naujų Produktų Kūrimo proceso valdymui.

Stage-Gate® nauda:

• Padidina naujų produktų kūrimo greitį.

• Padidina tikimybę, kad produktas bus sėkmingas rinkoje.

• Įveda aiškią tvarką dažnai chaotiškame procese.

• Sumažina pakartotinių darbų apimtis ir kitokius proceso neefektyvumo šaltinius.

• Padeda išlaikyti strateginę kryptį, nes vartuose visiškai sustabdomi netinkami produktų kūrimo projektai.

• Užtikrina efektyvų ribotų resursų paskirstymą ir panaudojimą.

• Užtikrina produktų kūrimo procesų nuoseklumą ir išbaigtumą, kad nei vienas svarbus žingsnis nebūtų praleistas.