Demo
Pokalbis
Kontaktai

Naujasis Produktų inovacijos diagnozavimo įrankis

PI-Assessor

Naujų produktų kūrimo ekspertas Robert Cooper pristato naująjį benchmarking'o (palyginimo), įvertinimo ir diagnozavimo įrankį PI-Assessor, kuris:

  • Įvertina jūsų naujų produktų vystymo procesus, praktikas ir atlikimą
  • Palygina (angl. benchmarks) jūsų praktikas ir atlikimą su 2500 kitų pirmaujančių įmonių iš mūsų duomenų bazės... Įtraukiant 20% geriausiai vertinamų įmonių
  • Įvertina jūsų naujų produktų praktikas 18-oje kritinių sričių – Kritinių sėkmės taisyklių naujų produktų efektyviam kūrimui
  • Išryškina jūsų stiprybes ir silpnybes remiantis šiomis kritinėmis sėkmės taisyklėmis, kurios, yra žinoma, lemią efektyvumą; palygina rezultatus su geriausiais įmanomais tyrimų duomenimis ir pateikia rezultatus profesionaliai, aiškiai ir lengvai skaitomai, taigi tampa iškart aišku, kur sutelkti pastangas.

    Kas yra Benchmarkin'as?

    Benchmarking’as yra procesas, kurio metu įmonė lygina savo veiklą ir jos efektyvumą su viena ar daugeliu kitų įmonių. Palyginimo tikslas yra identifikuoti geriausias praktikas, kurios padeda gerinti įmonės veiklos rezultatus.

    Robert G. Cooper - pasaulyje pripažintas inovacijų strategijos ir naujų produktų kūrimo ekspertas, Produktų kūrimo instituto prezidentas bei vienas iš jo įkūrėjų. Robert Cooper išgarsėjo sukurtu unikaliu etapų-vartų (Stage-Gate) produktų kūrimo metodologija, kurią savo veikloje taiko dauguma globaliai pirmaujančių įmonių, pavyzdžiui "Coca Cola", "3M", "IBM", "LEGO", "Procter & Gamble") ir kiti.