Demo
Pokalbis
Kontaktai

Pranešimas spaudai

Inovacijų ekspertas: "Naujų produktų kūrimas - būtina sąlyga Lietuvai augti pasaulinėje rinkoje"

2011.10.26
Norėdamos konkuruoti globaliose rinkoje, Lietuvos įmonės naujų produktų kūrimą bei investicijas į šį procesą turi laikyti prioritetiniais. Taip teigia praėjusią savaitę Lietuvoje viešėjęs garsus inovacijų ekspertas Robert Cooper, kuris asociacijos "INFOBALT" nariams vedė seminarą apie naujų produktų kūrimo principus ir praktinį pritaikymą.

"Lietuva jau turi stiprius pamatus inovacijų diegimui - šalyje gausu išsilavinusių, kvalifikuotų specialistų. Lietuva yra įsikūrusi geografiškai patogioje padėtyje ir turi palankią ekonominę bei politinę aplinką. Manau, kad jau turite pažangių įmonių, kurios kuria inovatyvius produktus, bei išvystytą teisinę sistemą, kuri saugo intelektinę nuosavybę ir sumažina kopijavimo galimybes. Tokių puikių salygų naujų produktui kūrimui ir įėjimui į globalią rinką neturėjo nei tolimoji Australija, nei teisinės bazės ir intelektinės apsaugos priemonių neturinti Kinija, ar kvalifikuotos darbo jėgos stokojančios Azijos šalys", - teigia pasaulyje pripažintas naujų produktų kūrimo ekspertas Robert Cooper.

R. Cooper teigimu, tam, kad Lietuva taptų pažangi inovatyvius produktus kurianti šalis reikia įdėti daug pastangų: "Akivaizdu, kad vien minėtų palankių sąlygų inovacijų kūrimui neužtenka. Lietuvos vyriausybė ir verslo sektoriaus atstovai turėtų imtis daugiau proaktyvių priemonių. Manau, tokiu atveju Lietuvos vyriausybė galėtų inicijuoti mokestines lengvatas naujų pažangių produktų kūrimui, skatinti tarptautines prekybos misijas ir sudaryti visas galimybes formuotis naujajai inovacijų verslo lyderių kartai. Mano įsitikinimu, Lietuvą vis dar labai varžo baimė investuoti į inovacijas, konservatyvios organizacijų vadovų nuostatos, orientacija į smulkius lokalius produktų kūrimo projektus, o ne į inovatyvius produktus, galinčius konkuruoti pasaulinėse rinkose".

"Konkuruoti ir išlikti pasaulio ekonominiame žemėlapyje Lietuvos įmonės nepajėgs, jeigu nuolat nebus vystomi bei kuriami nauji produktai. Pateikti rinkai aukščiausius reikalavimus atitinkančią produkciją yra būtina. Raginame ir valstybinį, ir privatų sektorių investuoti į aukšto lygio profesinį bei vadybinį išsilavinimą. Dabartinė situacija tik parodo, kad esame darbštūs ir nuovokūs, tačiau vis labiau stinga platesnio akiračio profesionalų ir inovatorių", - akcentuoja asociacijos "INFOBALT" prezidentas Evaldas Kulbokas.

"Dauguma Lietuvos IT įmonių yra labiau orientuotos į konkretaus užsakymo atlikimą valstybiniame sektoriuje nei novatoriškų produktų ar paslaugų kūrimą, kurios konkuruotų pasaulinėje rinkoje. Seminare pristatytoje inovacijų diegimo sistemoje daugelis įmonių atrado tai, ką ir iki šiol taikė savo veikloje, tik gal ne visada sistemingai ir planuotai. Tai rodo, kad inovatyvių lyderių karta sparčiai formuojasi, nes atsiranda nuoseklus valstybės ir įmonių požiūris į inovacijas", - teigia asociacijos "INFOBALT" viceprezidentas Tauras Pėstininkas.


Seminaro metu asociacijos "INFOBALT" nariams buvo pristatyta naujų produktų kūrimo metodologija "Stage gate system", jos taikymo pavydžiai tiek pasaulinėse didelėse ir mažose įmonėse, bei aptartos dažniausios įmonių klaidos bei gerosios praktikos naujų produktų kūrimo srityje. Lietuvos įmonių atstovai taip pat turėjo galimybę gauti garsaus vadybos eksperto įžvalgas apie naujų produktų kūrimo modelio taikymą konkrečioje įmonėje.

Apie Robert Cooper
Robert G. Cooper - pasaulyje pripažintas inovacijų strategijos ir naujų produktų kūrimo ekspertas, Produktų kūrimo instituto prezidentas bei vienas iš jo įkūrėjų. Robert Cooper išgarsėjo sukurtu unikaliu etapų-vartų (Stage-Gate) produktų kūrimo metodologija, kurią savo veikloje taiko dauguma globaliai pirmaujančių įmonių, pavyzdžiui "Coca Cola", "3M", "IBM", "LEGO", "Procter & Gamble") ir kiti.