Demo
Pokalbis
Kontaktai
SEMINARO LEKTORIUS

Erik Simanis
Dr. Erik Simanis
Kornelio universitetas, Johnson verslo mokykla, JAV

Erik Simanis yra Rinkos kurimo strategiju centro (Center for Market Creation Strategies) direktorius Kornelio universitete, JAV.
Artimai bendraudamas su įmonėmis, jis kuria inovacijų ir verslo plėtros strategijas, kurios įgalina imones komercializuoti naujus produktus ir paslaugas besivystanciu ir kylanciu šalių rinkose. Dažnai šios šalys yra vadinamos „Piramids dugno“ rinkomis, kurioms reikia naujų verslo filosofijų ir verslo modelių.

Erik Simans yra konsultavęs įmones verslo plėtros klausimais Indijoje, Afrikoje, Meksikoje, buvusioje Tarybu Sajungoje ir JAV bei ėjo vadovaujančias pareigas medienos ir transporto įmonėse. Jis yra paskelbes savo tyrimų rezultatus tokiuose leidiniuose kaip:
− The Wall Street Journal,
− MIT Sloan Management Review,
− Innovations ir kituose.

Tarptautinis seminaras

NAUJOS GALIMYBĖS IR VERSLO MODELIAI „PIRAMIDĖS DUGNO“ (BoP) RINKOMS

2012 m. kovo 23 d. Vilnius

  PROGRAMA


09.10 - 09.30


DALYVIŲ REGISTRACIJA IR KAVA
09.30 - 09.35

ĮŽANGA
Dr. Modestas Gelbūda

10.35 - 10.50

NAUJOS GALIMYBĖS „PIRAMIDĖS DUGNO“ RINKOSE
Dr. Erik Simanis, Kornelio universitetas, JAV.
10.50 - 11.10  Kavos pertrauka
11.10 - 12.40

VERSLO MODELIAI IR KAINODARA  „PIRAMIDĖS DUGNO“ RINKOSE
Dr. Erik Simanis, Kornelio universitetas, JAV.
12.40 - 13.00 KLAUSIMAI IR DISKUSIJA
13.00 - 13.20 NEFORMALUS BENDRAVIMAS

Pav. „Piramidės Dugno“ rinkos mąstas

Erik Simanis  „Piramidės Dugno“ rinkos mąstas