Demo
Pokalbis
Kontaktai

DeNOVO inovaciju forumas

Produktų Inovacijų Forumas DeNOVO 2016

Gegužės 26d., 09.00-17.00 val.
2016 m. Vilnius
Viešbutis Vilnius Grand Resort
(žemėlapis)

Tikslas

Dalintis ir skleisti gerąsias Produktų Inovacijų praktikas, paskatinti Lietuvos įmones kurti tokius naujus produktus ir paslaugas, kurios teiktų didžiausią vertę klientui, didintų įmonės konkurencingumą ir augimą.

Kodėl „De NOVO“?

Forumą pavadinome „De NOVO“, kuris, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia „naujas“, „pradėti iš naujo“. DeNOVO, pristatydama įkvepiančius pavyzdžius ir gerąsias praktikas, kviečia įmones nuolat sistematiškai tobulinti esamus produktus ir paslaugas bei kurti naujus, užtikrinant ilgalaikį augimą.

Produktų Inovacijų naudos

Tyrimais yra patvirtinta, kad Produktų Inovacijų gerųjų praktikų taikymas:

  • didina naujų produktų sėkmę rinkoje,
  • didina pelną,
  • didina pardavimus,
  • palengvina eksportą,
  • pagreitina produkto kūrimą,
  • optimizuoja išteklių panaudojimą,
  • užtikrina nuolatinį tobulinimą.


Daugiau informacijos apie forumą ir pranešėjus skaitykite forumo svetainėje:
www.inovacijuforumas.lt