Demo
Pokalbis
Kontaktai

Vizija / Misija / Vertybės

Vizija

Pirmaujantis Baltijos regione institutas:

  • Pažangių ir įtakingų lyderystės bei strateginės vadybos įdėjų kūrėjas, vykdantis mokslinius tyrimus, orientuojantis į aukščiausius standartus;
  • Savo mokymo programomis padedantis ir įkvepiantis lyderius kurti išskirtinio efektyvumo organizacijas, kurios nuolat kuria vertę įmonių savininkams, darbuotojams, verslo partneriams ir visuomenei;
  • Bendradarbiaujantis su aukščiausio lygio mokslo ir mokymo institucijomis pasaulyje.

Misija

  • Ugdyti moralius, įžvalgius, kūrybingus ir drąsius lyderius

Vertybės

  • Integralumas – sąžiningumas, moralinių bei intelektualinių dorybių ugdymas, pagarba tradicinėms Vakarų kultūros vertybėms, garbė.
  • Kūrybingumas ir pažangumas – nepaliaujama žmogiškojo intelekto galimybių sklaida, nestandartiškai ir veiksmingai atsiliepiant į iškilusius iššūkius.
  • Drąsa –valingas gebėjimas išlaikyti asmeninį orumą, auginti organizacijos bei visuomenės vertę, įgyvendinant pažangias idėjas ir ambicingas strategijas.
  • Pagarba, pasitikėjimas ir bendradarbiavimas – lyderiu tampama tik gerbiant kitus asmenis, skatinant tarpusavio pasitikėjimą bei atliepiant žmonių lūkesčius ir poreikius.