Demo
Pokalbis
Kontaktai

SEMINARAI

  • DeNOVO - Produktų Inovacijų Forumas, 2016 m. gegužės 26 d. Vilniuje

    2016.04.25 DeNOVO - Produktų Inovacijų Forumas, kurio tikslas dalintis ir skleisti gerąsias Produktų Inovacijų praktikas, paskatinti Lietuvos įmones kurti tokius naujus produktus ir paslaugas, kurios teiktų didžiausią vertę klientui, didintų įmonės konkurencingumą ir augimą.

ATSILIEPIMAI

Peter Moran paskaitos buvo labai geros, dalykiškos, koncentruotos į dėstomo dalyko esmę. Patiko, jog nebuvo bendrinės medžiagos laikui užpildyti, o tik struktūrizuotas svarbios informacijos ir aktualių pavyzdžių pateikimas.


Tomas Kvederavičius, CEEMEA Operations, IBM Global Business Services, 2010